Wijnkasten met twee temperatuurzones

Het is belangrijk te weten dat bij toestellen met twee temperatuurinstellingen in horizontale opstelling,  de bovenste kleinere zone steeds de koudere zone is, en de onderste grotere zone steeds de warmere .

Zelfs bij toestellen waar men een gelijk temperatuurbereik heeft zowel boven als onder (bv 5-18), is het steeds noodzakelijk de bovenste zone kouder in te stellen dan de onderste zone.

Voor wie het weten wil is dat omdat de verdamper, die de koude genereert, zich enkel in de bovenste zone bevindt.

De koude die nodig is om de onderste zone af te koelen komt via tussenventilatoren van de bovenste zone.

Als je dus deze twee zones op dezelfde temperatuur instelt ga je waarschijnlijk geen voldoende goed resultaat krijgen.

Maar boven een hogere temperatuur dan beneden instellen zal sowieso niet goed komen.

Dit geldt voor alle merken maar wordt niet steeds meegedeeld of erkend.

Voor wijnkasten met 3 temperatuurvakken moet je naar de specificaties van het toestel kijken voor de temperatuurinstellingen van de drie vakken, want dat kan per toestel anders zijn.

 

Het enige toestel met twee zones waar je beide zones even koud (of warm) kan instellen, is het toestel met de twee deurtjes en dus een linker en rechter compartiment.

Dit betreft de referenties LSB380 voor inox en LSBN380 voor zwarte deuren.

Hier zit nml. in elk vak een verdamper die onafhankelijk worden aangestuurd.