Kinderslot

In het algemeen staat er een slotsymbool met een accolade over twee toetsen.

Deze twee toetsen moet je dan doorgaans 3 seconden tegelijkertijd indrukken.

Meestal hoor je dan een biep.

Vanaf dan kan je gedurende enkele minuten de display bedienen (licht aan-uit, temperatuur instellen, Celcius-Fahrenheit)

Nadien gaat de vergrendeling automatisch terug aan.


Voor de PRO97MA en PRO91BA is het anders.

Daar licht het slotsymbool in de display op.

Bij vergrendeling is dat een rood “slot-gesloten” naast het pijltje “naar-boven” en blauw “slot-open” naast het pijltje “naar-beneden” als ontgrendeld.

Bij vergrendeling - rood lampje symbool “slot-gesloten” brandt - druk je op het pijltje “naar-beneden” naast het symbool “slot-open” om te ontgrendelen.

Dan biept het en brandt het blauw symbool van “slot-open”.

Vanaf dan is de display tijdelijk ontgrendeld.

Je drukt dus op het pijltje naast het symbool van de slottoestand die je wenst.

Nu kan je alle toetsen bedienen en na enige tijd gaat de blokkering terug automatisch aan.