Klassieke kolominbouwwijnkasten

Deze wijnkasten hebben een condensorrooster buiten op de achterkant.

In de kolom moet daarom altijd een kolomverluchting voorzien worden, vergelijk het met een schouw.

Dat wil zeggen onderaan in de sokkel minimaal 200cm², en bovenaan de kolom minimaal 200cm².

In tegenstelling tot de verluchting bij een onderbouwtoestel mag hier om esthetische redenen wel creatief omgesprongen worden met de wijze, plaats en vorm van de openingen.

Zolang er maar voldoende luchtstroom langs de achterkant van het toestel vloeit.

Best is toch steeds wel openingen te voorzien onder en boven de kolomkast waar het toestel zich in bevindt.

Het is evident dat er onder de wijnkast zich best geen ander toestel bevindt dat warmte produceert in de luchtstroom zoals een koelkast.