Schommelende temperatuuraanduiding

Bij de toestellen waarbij op de display de werkelijke temperatuur aangeduid wordt, zal het sommige aandachtige klanten opvallen dat deze temperatuuraanduiding meestal 3 graden kan schommelen tot soms zelfs 4 en 5 graden.

Dikwijls vraagt de klant zich dan of de wijnkast slecht werkt en of dit niet schadelijk is voor zijn wijn omdat hij weet dat schommelende temperaturen slecht kunnen zijn voor de wijn.

Deze kortstondige schommelende temperatuuraanduiding is heel normaal en absoluut niet schadelijk.

Het betreft immers een heel gevoelige meeting van de luchttemperatuur.

Al die tijd zal de temperatuur in de fles stabiel blijven omdat vloeistoffen een bufferwerking hebben op temperatuurschommelingen en deze fluctuaties ook maar van korte duur zijn.

Daarom is het klimaat aan zee gematigder dan in het binnenland.

De schommeling is het gevolg van het feit dat er minimaal 2 graden verschil moet zijn tussen het aanslaan en het stoppen van de compressor.

De meting kan soms nog een extra graad afwijken door een mogelijke schommeling op de meting zelf.