Temperatuuraanduiding

Wat de temperatuuraanduiding betreft geeft de display meestal de huidige temperatuur aan in het betreffende vak.

Zodra men voor het gewenste vak op “+” of “–“ duwt (na ontgrendeling), verschijnt een flikkerende temperatuurindicatie van de ingestelde temperatuur.

Op deze manier kan men de gevraagde temperatuurinstelling nazien.

Wanneer men nogmaals op “+” of “–“ duwt kan men de gevraagde temperatuurinstelling verhogen of verlagen.

Zodra de temperatuurindicatie terug permanent is, is dit de huidige temperatuurinstelling van het vak.

Soms is het ook net andersom, nml. dat permanent de gevraagde temperatuur wordt getoond en flikkerend de werkelijke temperatuur.