Wat is verluchting

De condensor, in welke vorm dan ook, moet zijn warmte kunnen afstaan en daarvoor is het noodzakelijk dat het toestel op de plaats van de verdamper voldoende goed verlucht wordt.

Voor verluchting heb je een tocht nodig, dus een stroom van lucht.

In een normale ruimte is het onderaan kouder dan bovenaan (warmte stijgt) en is er steeds een natuurlijke stroom van lucht die van onder naar boven gaat omdat er boven verlies van warmte is.

In elke vorm van kleinere ruimte of nis, moet er absoluut over gewaakt worden dat er een natuurlijke luchtstroom is.

Beter is om te praten over tocht.

Om een tocht te hebben zijn er twee openingen nodig.

Vergelijk het met je verwarmde woonkamer in de winter.

Als je alleen het raam of de deur openzet voel je meestal weinig of niets.

Zet je echter EN de deur open EN het venster, dan voel je een tocht.

Hoe meer tegenovergestelde de plaatsen van deur en raam zijn, hoe beter de ruimte verlucht wordt.

Onthoudt hieruit dat je met slechts EEN opening geen tocht creëert en dus ook geen verluchting van een nis.

Dit is absoluut belangrijk en bepalend bij inbouw, zijnde kolominbouw, onderbouw en tussenbouw.

Als er verluchtingsopeningen nodig zijn moeten deze steeds minimaal 200cm² bedragen (effectieve opening, een rooster moet dus groter zijn).